Pažljivo pročitati

Uslovi korištenja

Pravila korištenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korištenja prije nego što koristite ZNZKVI web stranicu i mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu "Usluga") koju operira Fodancija EKIPA ("mi", "nas", "naša").


Vaš pristup i korištenje Usluge uslovljeni su Vašim prihvatanjem i usklađenošću sa ovim Uslovima. Ovi Uslovi se primjenjuju na sve posjetioce, korisnike i ostale koji pristupaju ili koriste Uslugu.


Pristupanjem ili korištenjem Usluge slažete se da ćete biti obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom uslova, ne smijete pristupiti Usluzi.

aaaaaaa

 • Sadržaj

  Naša Usluga omogućava vam da vidite informacije o kvizu "Znzkvi" uključujući epizode, detalje serije i link ka mobilnoj aplikaciji. Sadržaj prikazan na web stranici je samo u svrhu opšte informacije i može se promijeniti bez prethodne najave.

 • Korisnički računi

  Kada kreirate račun kod nas, morate pružiti tačne, kompletne i ažurirane informacije. Vi ste isključivo odgovorni za aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu i morate držati lozinku za račun sigurnom. Morate nas odmah obavijestiti o svakom kršenju sigurnosti ili neovlaštenoj upotrebi vašeg računa.

 • Korištenje materijala

  Ako Usluga omogućava slanje ili učitavanje sadržaja generiranog od strane korisnika, zadržavate vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva koja posjedujete u tom sadržaju. Međutim, slanjem ili učitavanjem sadržaja na Uslugu, dajete Fondaciji EKIPA širom svijeta neekskluzivnu, besplatnu, sublicenciranu i prenosivu licencu za korištenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih djela, prikazivanje i izvođenje vašeg sadržaja u vezi s Uslugom. Ova licenca se odnosi na buduće medije i uključuje pravo omogućavanja drugima da koriste vaš sadržaj u njihove svrhe.

 • Linkovi na druge web stranice

  Naša Usluga može sadržavati linkove do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu vlasništvo ili pod kontrolom Fondacije EKIPA. Nemamo kontrolu nad i pretpostavljamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili prakse bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana. Nadalje, priznajete i slažete se da Fondacija EKIPA neće biti odgovorna ni na koji način, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, dobra ili usluge dostupne na ili putem takvih web stranica ili usluga.

 • Prestanak

  Možemo odmah obustaviti ili prekinuti pristup našoj Usluzi, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na kršenje Uslova.

 • Promjene

  Zadržavamo pravo, po našem isključivom nahođenju, da izmijenimo ili zamijenimo ove Uslove u bilo koje vrijeme. Ako je revizija bitna, pokušat ćemo pružiti najmanje [30 dana] obavještenja prije stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja bitnu promjenu će biti određeno našim isključivim nahođenjem.

 • Pravilnik o privatnosti

  Molimo pregledajte naš Pravilnik o privatnosti kako biste razumjeli kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične informacije.

 • Izjava o odricanju od odgovornosti

  aaaaaa

 • Ograničenje odgovornosti

  Informacije pružene na ovoj Usluzi su samo za opšte informativne i zabavne svrhe. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili pouzdanost bilo kog sadržaja ili informacija.

 • Informacije o garanciji

  Fondacija EKIPA ne garantuje da će Usluga biti bez grešaka ili prekida. Korištenje Usluge je na vlastiti rizik.

 • Ponašanje korisnika

  Korisnicima je zabranjeno angažiranje u bilo kakvom štetnom, zloupotrebljavajućem ili nezakonitom ponašanju na Usluzi, uključujući slanje zlonamjernog sadržaja ili uznemiravanje.

 • Intelektualna svojina

  Sve trgovačke marke, autorska prava i druga prava intelektualne svojine vezana za Uslugu su vlasništvo Fondacije EKIPA.

 • Promjene u uslovima

  Bilo kakve promjene u ovim Uslovima će biti saopćene korisnicima putem naših kanala komunikacije, a nastavak korištenja Usluge će se smatrati prihvatanjem ažuriranih uslova.

 • Usklađenost sa zakonima

  Korisnici su odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona i propisa prilikom korištenja Usluge.

 • Djeljivost

  Ako bilo koji dio ovih Uslova bude utvrđen kao neizvršiv, preostali dijelovi će i dalje biti važeći.

 • Pravo koje se primjenjuje

  Ovi Uslovi će biti regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima [Vaše nadležne jurisdikcije], bez obzira na njene odredbe o sukobu zakona.

 • Kraj Uslova korištenja.

  Ove informacije su posljednji put ažurirane 01.10.2023. godine.